דירה להשכיר- הבית הירוק


יעוד: דיור להשכרה ארוכת טווח
מזמין: דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור והשכרה
היקף פרויקט: 15,000 מ"ר, 165 יח"ד
סטטוס: בתכנון