צפת 6


יעוד: מגורים
מזמין: יזמים פרטיים
היקף פרויקט: 1,000 מ"ר
סטטוס: רישוי

פרויקט ייחודי ברובע 3, אזור ההכרזה