בן שפרוט 13-15


יעוד: מגורים
מזמין: קבוצת אלמי- יזמות נדל"ן פרימיום
היקף פרויקט: 52 יח"ד
סטטוס: רישוי

2 בניינים ב2 מגרשים עם קיר משותף
סה"כ 8.5 קומות מגורים , 26 יח"ד בכל מבנה