רוטשילד- פ"ת


יעוד: מגורים
מזמין: קפיטל פלטינום
היקף פרויקט: כ-10,000 מ"ר
סטטוס: תכנון