ארבע ארצות 37-39


יעוד: מגורים
מזמין: קבוצת אלמי
היקף פרויקט: 39 יח"ד
סטטוס: תכנון ראשוני