חלומות ארנונה, ירושלים


יעוד: מתחם דיור להשכרה לטווח רחוק- מגורים, מסחר, גני ילדים
מזמין: שיכון בינוי נדל"ן, שיכון בינוי זכיינות 
היקף פרויקט: 50,000 מ"ר  
סטטוס: סיום בנייה 2020
קבלן: שיכון ובינוי סולל בונה

מתחם דירות להשכרה במסגרת "דירה להשכיר", במתחם אלנבי בהמשך לטיילת ארמון הנציב.
התכנון כולל 333 דירות ב-13 בניינים, חזית מסחרית לרחוב ינושבסקי, תכנון המשך הטיילת ושצ"פ. כמו כן נכלל בתכנון מתחם גני ילדים (4 כיתות גן).