בן יהודה 163-165


יעוד: מגורים ומסחר
מזמין: בלגיה ישראל
היקף פרויקט: כ-4500 מ"ר, כ-56 יח"ד
סטטוס: בתכנון