יהודה הנשיא 33


יעוד: מגורים
מזמין: שלום ונתן יזמות בע"מ
היקף פרויקט: 37 יח"ד, כ- 4,000 מ"ר
סטטוס: ברישוי