מינץ 3, תל אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: שלום ונתן יזמות בע"מ
היקף פרויקט: כ- 7000 מ"ר, כ-30 יח"ד
סטטוס: תכנון