"מחיר למשתכן", מתחם מכבי יפו, תל אביב – יפויעוד: פרויקט "מחיר למשתכן"
מזמין: לוינשטיין, צמח המרמן ואלעד מגורים
היקף פרויקט: כ- 631 יח"ד כולל מסחר, כ- 17.3 דונם
סטטוס: ברישוי

תכנון שכונה שכוללת 14 בניינים על 8 מגרשים, מחצית הדירות מחיר למשתכן ומחצית שוק חופשי.
כולל הכנת תוכנית בינוי ועיצוב.