ברלין 3, תל אביב


יעוד: מגורים – רב קומות
מזמין: אאורה ישראל
היקף פרויקט: 41 יח"ד
סטטוס: ברישוי