תב"ע ברנט וולוזין, תל אביב


יעוד: מגורים ושצ"פים
מזמין: פרטיים ועיריית תל-אביב
היקף פרויקט: כ- 6 דונם, 75 יח"ד
סטטוס: התוכנית אושרה ב-2019


תכנית זו חלה על חלקה הדרום מערבית של שכונת נווה צדק. מתחם זה השתייך לשכונת מנשייה, בתחומה תחנת הרכבת ההיסטורית, מוזיאון בתי האוסף, ומרחב ברנט-וולז'ין.

בעלי החלקות הפרטיות במרחב זה מבקשים לקדם תכנית נפרדת, ברוח התכניות המאושרות הסמוכות, תוך מתן פתרון תכנוני הולם ומתאים לאזור.

מטרות התכנית החדשה הן לאפשר את שיקום האזור, תוך שמירה על המרקם הקיים ושימור מבנים מסוימים. קביעת הנחיות שיאפשרו את שיקום חומת האבן ההיסטורית  של תחנת הרכבת, ופתיחת מעבר בחומה להולכי רגל לאזור מנשייה.