גן רש"ל, הרצליה


יעוד: גן ילדים
מזמין: החברה הכלכלית להרצליה
היקף פרויקט: כ-500 מ"ר, 3 כיתות גן 
סטטוס: הבנייה הושלמה 2020