חרמון 11, תל אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: כ- 560 מ"ר, 4 יח"ד
סטטוס: הבניה השולמה 2020