ארלוזורוב 18-20, תל אביב


יעוד: מגורים ומסחר
מזמין: יזמים 
היקף פרויקט: כ-3,600 מ"ר, 40 יח"ד ומסחר 
סטטוס: רישוי