שלום עליכם 8, תל אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: דוד חדד
היקף פרויקט: 2,030 מ"ר, 21 יח"ד
סטטוס: ברישוי