ברודצקי 37-39, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: לוינשטיין
היקף פרויקט: 4,700 מ"ר, 58 יח"ד
סטטוס: בתכנון