רדינג 31-33, תל אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: אביב חברה לייום וניהול נדל"ן בע"מ
היקף פרויקט: 10,000 מ"ר, 84 יח"ד
סטטוס: רישוי