בארט 8-10, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: שלום את נתן
היקף פרויקט:  3,660 מ"ר,  29 יח"ד
סטטוס: ברישוי