התנאים 20-26, תל אביב


יעוד: מגורים 
מזמין: אדם שוסטר
היקף פרויקט: 8,500 מ"ר, 72 יח"ד
סטטוס: ברישוי