צירלסון 32-36, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: תדהר
היקף פרויקט: 10,000 מ"ר, 81 יח"ד
סטטוס: בתכנון