מתחם קורקידי-גרוסמן, תל אביב


יעוד: מגורים ומסחר – פינוי-בינוי
מזמין: עזרה וביצרון 
היקף פרויקט: כ- 17 דונם, כ- 400 יח"ד
סטטוס: בתכנון