מעונות סטודנטים, טיבליסי, גיאורגיה


יעוד: מעונות סטודנטים
מזמין: בניש גרופ
היקף פרויקט: 30,000 מ"ר, לאיכלוס 3,000 סטודנטים
סטטוס: תכנון ראשוני