פאדובה- שלונסקי 19-23, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: שיכון בינוי, מטרופוליס
היקף פרויקט: 40,000 מ"ר, 292 יח"ד כולל גני ילדים
סטטוס: ברישוי