מתחם בני בנימין-הנדיב, הרצליה


מתחם בני בנימין- הנדיב, הרצליה

יעוד: תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי למתחם לשימור
מזמין: עיריית הרצליה
היקף פרויקט: כ-56 דונם, כ-325 יח"ד
סטטוס: עבר ועדה מקומית