שלמה 148-152, תל אביב


שלמה 148-154, תל אביב

יעוד: מגורים (כולל דיור קהילתי) ומסחר
מזמין: ICR ישראל קנדה ראם מגורים
היקף פרויקט: כ-90 יח"ד, כ-8000 מ"ר
סטטוס: רישוי (54 יח"ד)