לואי מרשל 3, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: אדם שוסטר
היקף פרויקט: כ-47 יח"ד
סטטוס: ברישוי