התחדשות עירונית, הרצליה


התחדשות עירונית, הרצליה

יעוד: מגורים 
מזמין: קבוצת יושפה
היקף פרויקט: כ-36 יח"ד
סטטוס: בתכנון