גבולות 3-13, תל אביב


גבולות 3-13, תל אביב

יעוד: מגורים 
מזמין: אדם שוסטר בשיתוף עם הדר דוד
היקף פרויקט: כ- 4000 מ"ר, כ- 44 יח"ד
סטטוס: בביצוע