ניצנה 20, יפו


ניצנה 20, יפו

יעוד: מגורים מעל חזית מסחרית
מזמין: קרבונה סיילס לימיטד בע"מ
היקף פרויקט: כ-28 יח"ד, כ-2400 מ"ר
סטטוס: בביצוע