המתנחלים 32, רמת השרון


המתנחלים 32, רמת-השרון

יעוד: מגורים 
מזמין: קבוצת גבאי
היקף פרויקט: כ-21 יח"ד
סטטוס: בביצוע

*בשותפות עם אקר מיכאל אדריכלים