התחדשות עירונית- רובע 3- הצפון הישן, ת"א


התחדשות עירונית- רובע 3- הצפון הישן, ת"א

יעוד: מגורים
מזמין: לווינשטיין
היקף פרויקט: כ- 39 יח"ד
סטטוס: תכנון ראשוני