התחדשות עירונית- רובע 4- הצפון הישן, ת"א


התחדשות עירונית- רובע 4- הצפון הישן, ת"א

יעוד: מגורים
מזמין: לווינשטיין
היקף פרויקט: 28 יח"ד
סטטוס: תכנון ראשוני