אנטיגונוס 11-13, תל אביב


יעוד: מגורים- פינוי בינוי
מזמין: לווינשטיין
היקף פרויקט: 42 יח"ד
סטטוס: בתכנון