פרופסור שור 5-7, תל אביב


התחדשות עירונית- רובע 4- הצפון הישן 1, ת"א

יעוד: מגורים- פינוי בינוי
מזמין: לווינשטיין
היקף פרויקט: 52 יח"ד
סטטוס: רישוי