מתחם התחדשות עירונית, מזרח תל-אביב


יעוד: תב"ע למגורים, שצ"פ, מבני ציבור, מסחר ותעסוקה
מזמין: פרטי מול ועד דיירים
היקף פרויקט: כ-80 דונם, 1800 יח"ד
סטטוס: תכנון ראשוני