מתחם סוקולוב-ההגנה, הרצליה


התחדשות עירונית - מתחם סוקולוב-ההגנה, הרצליה

יעוד: תב"ע פינוי-בינוי, מסחר ומגורים
מזמין: עיריית הרצליה
היקף פרויקט: כ-11.5 דונם. 
סטטוס: בתכנון ראשוני