בית ספר תל נורדאו, תל אביב, אגף חדש


יעוד: ציבורי
מזמין: עיריית תל אביב
היקף פרויקט: 7.5 דונם
סטטוס: בביצוע

העבודה כללה הכנת תב"ע למתחם בית ספר תל נורדטו וכן תוכנית בינוי ועיצוב