מתחם אקדמי ומעונות סטודנטים, כפר סבא


יעוד: ציבורי
מזמין: החברה הכלכלית כפר סבא
סטטוס: בתכנון ראשוני

תכנון מתחם מגורים חדש המשלב מעונות להשכרה במגוון גדלים, מסחר ומבנה קמפוס.


מתחם עירוני חדש המכיל מעונות להשכרה במגוון גדלים – ליחידים, זוגות, משפחות, בשילוב של מסחר, מבנה קמפוס ושצ"פים.

התכנון מתבסס על עירוב שימושים ויצירת מקומות מזמינים לציבור הסטודנטים והקהילה.

התכנון משתלב בסביבה כמערכת פתוחה של מעברים ושימושים, הנובעת מקומפוזיציה של מבנים ציבוריים ומבני מגורים ותוחמת שטחים ירוקים, כיכרות עירוניות ומפגשים בין אוכלוסיות שונות.

תכנון המתחם תואם את העיקרון התכנוני המוביל של העיר כפר סבא, כעיר המחוברת ברשת ירוקה של מעברים להולכי רגל ואופניים.

המתחם ממוקם על ציר הדרך בין תחנת הרכבת של כפר סבא לעיר ומייצר נקודת ציון בציר זה.

עירוב השימושים כולל מבנה אקדמי ומספר מבני מגורים, המשלבים בחתך מעונות לסטודנטים, אזורי לימוד וחברה וקומות מסחריות.