יבנאל 13, נווה צדק


יעוד: מגורים 
מזמין: עודד לאופר, רפאל כהן
היקף פרויקט: 600 מ"ר, 2 יח"ד 
סטטוס: ביצוע

2 יח"ד על מגרש של כ 200 מ"ר, בנוי בקו בניין אפס למגרש הצמוד ולרחוב.