מתחם רמז-ארלוזרוב, תל אביב


יעוד: ציבורי
מזמין: 
היקף פרויקט: 
סטטוס: תכנון בלבד

ציון לשבח בתחרות פומבית לתכנון מתחם רמז-ארלוזרוב, ת"א 1997 (בשיתוף עם אדר' נטלי זכרוני ויניב פרדו).

היחס בין השטחים הפתוחים לבנויים הוא נושא מרכזי בפרוייקט היות והמגרש הוא אחד השטחים הפתוחים האחרונים שנותרו בעיר.
הבנוי צומח מעל ומתחת למפלס הרחוב והקרקע הטבעית כשהירוק ומתלולי הכורכר ממשיכים לשחק תפקיד בחללים החדשים.
הדינמיקה בין החלל העירוני הפתוח לסגור יוצרת חללים שמשתלבים בקומפוזיציה הרמונית.