מכון לחקר השואה, חיפה


יעוד: ציבורי
סטטוס: תכנון בלבד

זכייה במקום ראשון בתחרות פומבית לתכנון מכון לחקר השואה, חיפה 2000 (כחלק מקבוצת אלנבי 19 אדריכלים).

מרכיבי המבנה:
עמוד הזיכרון מסמן את הכניסה ועובר כחוט השני בין חללי המבנה ומקשר ביניהם.
החלל התחתון מהווה את מאגר הידע ההיסטורי/מחקרי. זהו חלל אטום, מופנם ושקט. גוף זה מוקף בחצר המפרידה בינו לבין כיתות הלימוד - אשר בנויות סביבו אך מרוחקות ממנו, זהו מצב של איזון סטטי המאפשר ריכוז.
חלל הכניסה למבנה הוא ריק הנחווה לראשונה כחלל ניטרלי המפריד בין המסות. לאחר שהייה במבנה הופכת הפרדה זו לחומר המקשר.