כפר משתלמים, חיפה


יעוד: מגורים-ציבורי
מזמין: טכניון, חיפה
היקף פרויקט: 200 יח"ד + מרכז קהילתי
סטטוס: תכנון בלבד

זכייה במקום השלישי בתחרות לתכנון כפר משתלמים בחיפה, 2003. בשיתוף עם ארביג'אז אדריכלים 
עליה לשלב ברירת המזמין בתחרות פומבית לתכנון כפר משתלמים עבור הטכניון, חיפה. 
התחרות נעשתה בשותפות עם ארביגאז אדריכלים.
כפר המשתלמים כלל כ-200 יח"ד ומבנה של מרכז קהילתי.
אחת הבעיות המרכזיות איתן מתמודדת החברה המודרנית הינו תהליך אורבניזציה מואץ המכלה את השטחים הפתוחים. הדילמה בין הרצון לשמר את השטחים הפתוחים לבין הצורך בבינוי של הטכניון ליוותה את התכנון מראשיתו.
תכנון כפר המשתלמים על צלע הואדי היוותה הזדמנות ליצירת אדריכלות המשתלבת בטופוגרפיה תוך שמירה על ערכיו הטבעיים.