ש"ס 16, תל אביב


יעוד: מלון בוטיק

מזמין: פרטיים
היקף פרויקט: כ-500 מ"ר
סטטוס: הבנייה הושלמה ב-2003

הבית ברחוב חברת ש"ס הינו בית לשימור. בגלל מצבו של הבית טרום עבודות הבניה: חורבה הרוסה היה צורך בשיחזור הבית. דגש הושם על שיחזור חזית הרחוב. מבנה הבית אופיני לבתי נווה שלום: מבנה "ח" סביב חצר פנימית. הכניסה לבית הינה ממרכז ה"ח". במסגרת עבודות השימור שוחזרו חלונות ותריסי העץ המקוריים והעיטור סביבם: תבליט בטיח, שהינו אופיני לבניה באזור.