שמרלינג 8, תל אביב


יעוד: מגורים
מזמין: פרטי
היקף פרויקט: 5 יח"ד כ-700 מ"ר
סטטוס: הבנייה הושלמה ב-2018

המבנה ברחוב שמרלינג הינו מבנה לשימור.
בשל מצבו של המבנה (חורבה הרוסה) יש צורך בשחזור המבנה. דגש הושם על שיחזור החזית לרחוב שמרלינג.