בית ליטוינסקי, אחד העם 22, תל אביב


יעוד: ציבורי
מזמין: אקרו נדל"ן
היקף פרויקט: 600 מ"ר
סטטוס: הבנייה הושלמה ב-2018

"בית ליטוינסקי", נבנה ב 1909 ברח' אחד העם 22 בתל אביב, ע"י יעקב אלחנן ליטוינסקי. הבנין הינו אחד הבתים הראשונים שהוקמו באחוזת בית. הוא מוקם לאורכו של רחוב אחד העם אשר מילא תפקיד חשוב בהתפתחות התרבותית בעיר ההולכת ונבנית, בעיקר הודות לגימנסיה הרצליה שהוקמה בקצהו.
כיום, עומד הבניין לעבור תהליך של שימור ושחזור מלא כאשר הבניין משוחזר למצבו המשוער בשנות ה-30 - בנין בן 3 קומות עם גג רעפים. באותו המגרש, בהתאם לתוכנית הבינוי המאושרת, ייבנה מגדל מגורים בסמוך למבנה.
המבנה לשימור והמגדל יחלקו מרתפים משותפים כך שהמגדל יספק לבית את תשתיות החשמל, הצנרת וכיו"ב. כמו כן, במסגרת העבודות בבית מתוכננת מעלית המקשרת בין שתי הקומות התחתונות שלו. לאורך חזיתו המזרחית של הבית מתוכנן מעבר חופשי להולכי רגל (זיקת הנאה) שנועד לקשור את רחוב אחד העם עם החצר האחורית של הבית, אשר תפותח בהתאם לתוכנית הפיתוח הכוללת למתחם. ריצוף החצרות יהיה כדוגמת הריצוף המקורי.