תפרי נווה צדק צפון מזרח


תפרי נווה צדק צפון מזרח

יעוד: מגורים, ציבורי מסחר ושצ"פים
מזמין: עיריית תל-אביב
היקף פרויקט: 38 דונם
סטטוס: אושרה 2018

כ-38 דונם התחומים מצפון ע"י רחוב יצחק אלחנן המהווה חלק מציר שלבים (העתידי) ומקשר את דרום העיר לשדרות רוטשילד.
ממזרח תחום האזור ע"י רחוב השחר ורחוב התלמי. מדרום עובר רחוב לילינבלום וממערב גובל האזור ברחובות נווה צדק.
המתחם מאופיין במגוון שימושים, החל במגורים וכלה במסחר, בילוי , משרדים ומבני ציבור.
בעירוב השימושים הקיים באזור זה קיים פוטנציאל תכנוני רב ליצירת אזור אורבאני מרתק אשר יספק מגוון שירותים לתושבי האזור בפרט ולתושבי העיר בכלל.