מתחם רוקח, תל אביב


יעוד: ציבורי, מסחר ושצ"פים
מזמין: עיריית תל-אביב
היקף פרויקט: 350 דונם
סטטוס: הצעה בלבד

הצעה לתכנון מתחם רוקח-
אבן גבירול- נחל הירקון
צמצום שטחי החניונים והפיכתם לתת קרקעיים תאפשר ניצול פני הקרקע לטובת שטחים ירוקים.
לאזור פוטנציאל רב להפוך מ"חצר אחורית" ל"חצר קדמית",
המתחם לתכנון נמצא בסמוך לצומת דרכים חשובה, אחת הכניסות הראשיות לעיר וכן על התפר שבין העיר לים, בין הנחל לפרק הירקון. המתחם כפי שהוא היום מנציח את הנתק הקיים ברצף האורבני שבין העיר החדשה המתפתחת מצפון והעיר הישנה.
אחת המטרות בפיתוח האזור הינה לחבר את העיר ש"נותקה לה" מחדש. לחבר בין אזורי מגורים מצפון ומדרום , בין פארק הירקון הוותיק ופרק שפך הירקון החדש, בין חדש לישן, בין נחל לים בין עיר לים.
מורכבות האזור מחייבת פעולה בשלבים, שינוי הדרגתי, אבל ראוי ונכון לבחון את התמונה בשלמותה, ולחתור למימושה של המטרה, זאת על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום באזור.