הגוש הגדול, תל אביב


 

יעוד: מגורים ושצ"פים
מזמין: עיריית תל-אביב
היקף פרויקט: 35 דונם
סטטוס: התכנון הושלם ב-2009

תכנית עיצוב אדריכלי המהווה עדכון לתב"ע שנעשתה ע"י רכטר אדריכלים בשנות ה-90 ב"גוש הגדול" - השכונות המערביות של שכונות עבר הירקון.

מסיבות היסטוריות שונות, השכונות לאורך רחוב לוי אשכול, ציר התנועה הראשי, לא נבנו כהתפתחות רציפה של העיר אלא כשכונות פרבריות, אשר מרכזן מרוחק מהציר, והן מפנות לו את הגב. תופעה זו החלישה מאוד את הפעילות לאורך רחוב לוי אשכול ומנעה במשך השנים התפתחות של מרחב ציבורי אורבני פעיל.
מטרת התכנון היא להחיות את המרחב הציבורי בשכונה ו"להגביר" את האורבניות כהמשך רציף לעיר תל אביב.

עקרונות:
- חיזוק ציר לוי אשכול כחלל לשימוש הקהילה על ידי יצירת דופן פעילה לאורכו. הרחוב, בשילוב האזורים הפתוחים לאורכו, יהווה רצף המשכי לבינוי בתל אביב. הדופן לרחוב לוי אשכול תעשיר את הרחוב ע"י חלל כפול משותף, בקומות הקרקע של הבניינים, שיכלול פונקציות לשימוש הקהילה ויאפשר קשר בין הרחוב לבין השצ"פים המבנניים.
- עידוד השימוש בשטחים הפתוחים ליצירת מרחב קהילתי פעיל. תכנון שיאפשר מקומות מפגש בפיתוח סביבתי עשיר ומגוון כתשתית לחיי קהילה שוקקים על ידי יצירה של מערכת של שצ"פים בסדר גודל משתנה וברמת ציבוריות משתנה.