ש"ס 3 – מגדל 6


שס 3 – מגדל 6, נווה צדק

יעוד: מגורים
מזמין: מנואל קונסטבלר
היקף פרויקט: 10 יח"ד + מסחר,
כ-2000 מ"ר
סטטוס: גמר בנייה 2021

על כיכר המרד בנווה צדק, בין הרחובות שס ומגדל, באזור לשימור, מתוכנן פרויקט מגורים. סה"כ כ-2000 מ"ר, 10 יח"ד.
המבנה מורכב מ-2 מבנים הבנויים על 2 מגרשים ומחוברים בחדר מדרגות ולוביים משותפים.
במגרש הקטן מתוכננות 4 יח"ד ב-2 קומות, עליית גג ומרתף. במגרש הגדול מתוכננות 6 יח"ד ומסחר - ב-3 קומות, עליית גג ומרתף.
כלפי הרחוב מתוכננת חזית מסחרית לרחוב המרד, וביתר קומת הקרקע מתוכננות דירות גן.